Events

TRÆNINSSTRUKTUR I KØBENHAVNS BMX KLUB 2016

TRÆNING I KØBENHAVNS BMX KLUB 

Gennem de seneste par år har vi løbende fået flere trænere og fået en bedre trænings struktur i klubben. Klubben er samtidig vokset og blevet mere mangfoldig. Deraf er opstået nye behov og ønsker til træningen i klubben, både hos de der primært gerne vil hygge sig med at køre BMX en enkelt eller to gange om ugen, men også fra de der gerne vil være mere konkurrence og resultat orienterede.

Vi har gennem noget tid arbejdet på at forbedre grundlaget for en god træningskultur i Københavns BMX Klub, og vi har i den sammenhæng også trukket på erfaringer fra andre, bl.a. via kurser afholdt af Team Copenhagen, som støtter vores talent- og elite arbejde.

Vi har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene, så der vil være mulighed for at træne på flere forskellige måder, og på flere forskellige niveauer i forhold til sværhedsgrad, intensitet, individuelt ambitionsniveau m.m.

 

EN KLUB FOR ALLE

BMX kan dyrkes af mange forskellige mennesker, der kan have meget forskellige hensigter med at dyrke sporten. Så længe der er en struktur om træningen, kan kørere på meget forskellige niveauer i en vis udstrækning træne samtidigt, uden at være til gene eller fare for hinanden.

Store og små, nye og øvede, men også professionelle kan alle have fornøjelse af at træne på Københavns BMX bane. Vi har et unikt anlæg i København, med mange faciliteter som kun få har, og der er derfor rige muligheder for at træne og udvikle sine evner indenfor sporten. 

Det er præcis en af de meget sympatiske elementer ved BMX sporten, at der på den måde er plads til alle. Vi ønsker derfor at lægge op til en trænings struktur der i høj grad basseres på den enkelte køres lyst til at træne.

Samtidig er det vigtig at alle tager et medansvar for en god træningskultur i klubben. Det betyder bl.a. at man udviser respekt for alle sine klubkammerater uanset om de er mere eller mindre motiverede, ambitiøse eller talentfulde end en selv.

Københavns BMX Klub er en klub for alle der vil køre BMX race, og vi lægger derfor stor vægt på både at have plads til både bredde sporten og elite sporten i klubben.

 

FRIHED MED ANSVAR

Resultater, evner, muligheder m.m. er ikke kun et spørgsmål om talent, udstyr, faciliteter eller hvad klubben kan tilbyde, men i høj grad om den enkeltes indstilling, vilje og lyst til at træne.

BMX er en individuel sport, og derfor ligger der også et stort ansvar hos den enkelte i forhold til at vælge den træning der passer bedst til ens behov og ønsker. Den ansvarsfornemmelse vil vi gerne fremme, ved at det fremadrettet er frit for alle selv at vælge det hold man ønsker at træne på. Dog er der ved nogle hold visse forudsætninger, der skal være opfyldt for at vælge holdet, og kun holdene Talent+ samt Elite er der decideret udtagelse til.

Der vil være forskellige træningshold, med forskellige målsætninger, trænings metoder, intensitet, træningsmængde m.m. som hver for sig er nøje beskrevet, og der vil derfor være flere muligheder for at vælge netop det træningsniveau, der passer bedst til den enkelte kører.

Med de muligheder følger så også ansvar for at sætte sig godt ind i de forudsætninger, der er for de pågældende hold, og derfra respektere og bidrage til at de opfyldes gennem en positiv og deltagende adfærd. Har man brug for hjælp eller er i tvivl, kan det i høj grad også være op til en selv at søge hjælpen fra trænere eller andre, frem for at vente på at den kommer af sig selv.

Er man i tvivl om hvilket hold man skal vælge, kan man naturligvis altid spørge en af trænerne til råds, og man kan også skifte hold, hvis man synes man er havnet på det forkerte hold, eller hvis det på en ene eller anden måde ikke længere er det rigtige hold for en. Trænerne kan og vil også tale med kørerne, hvis de evt synes ikke opfylder forudsætningerne for holdet, og derfra hjælpe og råde dem til at finde det rette hold.

 

DET SOCIALE LIV OG SAMMENHOLD I KLUBBEN

Selvom BMX er en individuel sport lægger vi stor vægt på det sociale sammenhold og miljø i klubben. Godt sammenhold er vigtigt for at de enkelte udøvere har fornøjelse ved at dyrke sport.

Der vil gennem året være sociale arrangementer i klubben, der arrangeres af forældregruppen. Ligeledes opstiller vi til løb klubbens ’team telt’, så der er et fast samlingspunkt, når vi er ude ved andre baner.

Klubben har en klubtrøje som bruges af mange af klubbens kørere. Den har været meget populær de seneste år, og signalerer tydeligt at kørerne er en del af et sammenhold. Det er helt frivilligt at køre med den. 

Klubben tilbyder også en række produkter – tøj og andet merchandise der kan købes og anvendes af såvel kørere, forældre og andre, ligeledes for at styrke sammenhold og signalværdi for klubben.

Gennem den opdelte træning vil vi gøre vores bedste for at imødekomme alles ønsker og behov.

 

VIKAR PLANER / TRÆNINGS SKEMAER

Til hvert hold udarbejdes min. tre trænings skemaer, så vikarer for de faste trænere har et dokument at opbygge træningen omkring. Hvilket skema der benyttes til den pågældende træning aftales med den træner der vikarieres for.

Skemaerne udarbejdes af trænergruppen for det pågældnede hold, og kan også bruges i den daglige træning.

 

GUIDE FOR EVT ANVISNING AF KØRER TIL ET ANDET HOLD

Såfremt en træner mener at en kører har valgt det forkerte hold, og derfor vil anbefale køreren at skifte hold skal det ske på følgende måde:

·       Træneren skal for det første lade køreren køre med til minimum tre træningsforløb.

·       Derefter skal træneren tale sammen med den eller de andre trænere for holdet, så der er enighed om anbefalingen.

·       Efter endt træningsforløb kan træneren tage en samtale med køreren og forældre om hvad træneren mener der er bedst for den pågældende kører. 

 

KOMMUNIKATION OG ’KOMMANDOVEJ’

Har kørere eller forældre ris/ros, idéer og spørgsmål skal de rettes direkte til træneren for det hold den pågældende kører træner på, og ikke først til sportschefen.

Meddelelser om evt. ændringer i træningen meddeles af træneren via klubmodulet. Her kan man som medlem af klubben oprette en profil, hvis man f.eks. ønsker at modtage Infomail m.m. fra klubben.

TRÆNER PROFILER OG KONTAKTER

For hver træner skrives der er en træner profil hvori det fremgår hvilke træneruddannelse, erfaring m.m. den pågældende træner har. Ligeledes sættes der portræt foto på profilen. Profilerne hændes op i klubhuset samt vil være at finde på klubbens hjemmeside sammen med hold beskrivelserne.

Der tegnes en kontrakt mellem klubben og trænerne, og der udbetales et trænerhonorar. Kontrakter udarbejdes af sportschefen og godkendes af bestyrelsen.

De træningsgrupper der tilbydes er:

·       ”Kom og prøv” som er for de der første gang stifter bekendtskab med sporten.

·       ”Introduktions holdet” er for de der har stiftet bekendtskab med sporten – enten gennem ”Kom og prøv” eller på anden måde, og som skal have styr på den grundlæggende teknik.

·       ”Træningsholdet” er for de der nyder at træne, men som enten slet ikke eller kun i begrænset omfang ønsker at køre løb.

·       ”Løbsholdet” er for de der er målrettede med at køre nationale- , men evt. også internationale løb – f.eks. LP, DM m.m.

·       ”SX Træning” er en åben træning for kører fra 14 år og over - også for kørere der ikke normalt kører I Københavns BMX Klub. Træningen er 100% målrettet Supercross, og derfor for de meget øvede kørere.

·       ”Talent udviklingsholdet” er for de der ønsker endnu mere individuel træning en den der tilbydes på banen, og som har ambitioner om at nå gode resultater ved større nationale og internationale løb som LP, DM, EM m.m.

·       ”Talent +” er for de der er målrettet mod at opnå et internationalt elite niveau, og som derfor er villig til at yde en betragtelig ekstra individuel trænings indsats.

·       ”Elite” er for de der har opnået internationalt junior eller senior elite niveau.

 

Ugeplan:

Mandag 17.00-18.25: ”Kom og prøv”

Mandag 18.35-20.00 (opvarmning fra 18.25-18.35): ”Introduktions holdet”

Tirsdag 17.30-18.40 (opvarmning fra 17.20-17.30): ”Træningsholdet”

Tirsdag 18.45-20.00(opvarmning fra 18.35-18.45): ”Løbsholdet”

Onsdag 18.00-20.00: ”SX Træning”

Torsdag 17.30-18.40 (opvarmning fra 17.20-17.30): ”Træningsholdet”

Torsdag 18.45-20.00 (opvarmning fra 18.25-18.35): ”Løbsholdet”

”Talent udviklingsholdet”, ”Talent +” og ”Elite” vil deltage i træningen på ”Løbsholdet” og vil desuden benytte banen variabelt uden over ovennævnte tider.

”Elite” kan i perioder have så meget banetræningen i programmet at det ikke kan indpasses i tiden før kl. 17.00. Særligt for de kørere der skal varetage træningen for ”Løbsholdet”. Derfor kan ”Elite” ind imellem træne parallelt med ”Træningsholdet”. I de tilfælde koordineres det med træneren for holdet.

Desuden vil banen blive udlejet til bl.a. indtægtsgivende arrangementer for Københavns BMX Klub (udlejning til hold, firma- og private arrangementer m.m.).

Tjek derfor kalenderen på klubbens hjemmeside, og se om banen er optaget før du tager på banen uden for ovennævnte tider, og tag altid kontakt til andre der måtte være på banen når du kommer og koordiner jeres træning, så der ikke opstår uheldige eller farlige situationer.

Regler for cykel, sikkerhedsudstyr m.m. (jfr. DMU’s reglement) skal respekteres uanset trænings tidspunkt. Samme krav gælder alt kørsel på Københavns BMX Klubs ’pumptrack’.


“Kom og prøv “ - holdbeskrivelse OBS OBS: Holder vinter pause fra 26 September 2016.

Beskrivelse af holdet: Holdet er for helt nye kørere der vil stifte bekendtskab med BMX sporten. Der kan lejes cykler.

Målsætning med holdet: at give den første introduktion til BMX og sikre at kørerne er bekendt og fortrolig med en BMX cykel.

Træningsniveau: Let

Holdleder: Morten Berg.

Forventning til holdlederne: holdlederne skal primært give de enkelte kørere en god introduktion til BMX sporten. Det betyder at kørerne præsenteres for BMX cyklen, banen og starthøjen. Ligeledes gives der en grundlæggende vejledning i de helt basale tekniske elementer af sporten. Det kan både ske individuelt og i grupper afhængigt af sammensætningen af kørere på dagen. 

Forventninger til kørerne: der er på dette hold stor set ingen forventningerne til kørerne, ud over at de gerne skal have det sjovt og naturligvis respektere de andre kører samt trænernes og deres anvisninger.

Forventninger til forældre: forældre må meget gerne deltage og hjælpe til med træningen efter træningslederens anvisninger. 

Andre forudsætninger: Efter at have kørt med tre gange skal der tegnes medlemskab af Københavns BMX Klub og udstedes DMU licens.

Tid: Mandag fra 17-18.20.

NB: vores ’pumptrack’ vil desuden være åben fra frem til kl. 20.00. I det omfang der er cykler nok kan lejen af en cykel forlænges til brug på ’pumptrack’, men cyklernes prioriteres til træning på den store bane, og det afhænger derfor af behovet for udlejningscykler på “Introduktions holdet”

 

“Introduktions holdet” - holdbeskrivelse 

Beskrivelse af holdet: Holdet er for nye og små medlemmer af klubben. Der kan lejes cykler, og der vil blive trænet efter en struktur der minder om den der bliver trænet efter på de mere øvede hold. Det vil sige at der trænes i grupper – enten hele holdet samlet eller opdelte mindre grupper. Træningen består bl.a. af gatestarter, teknik på de forskellige langsider, sving m.m. Træningen er dog langt mere afslappende og legende på dette hold, end den vil være på de mere øvede hold.

Målsætning med holdet: at få styr på de grundlæggende teknikker og blive fortrolig med BMX cyklen, starthøjen, banen m.m.

Træningsniveau: Let 

Trænere: Anders Kromann

Der vil være behov for ’trænings assistenter’ fra forældregruppen, dels til at hjælpe/trøste kørere der styrter, og dels til at assistere trænerne efter deres anvisninger.

Forventning til trænerne: trænerne skal få kørerne på holdet godt i gang med den tekniske træning, og hjælpe dem til at blive bedre. Det vil primært ske i grupper, hvor der under øvelserne gives individuel evaluering og vejledning. Trænerne skal ved begyndelsen af træningen give et samlet overblik over dagens træning, så alle kørere ved hvilke elementer der skal trænes på dagen.

Forventninger til kørerne: det forventes af kørerne følger trænernes anvisninger, og er koncentreret om træningen. Dels for at få det bedst mulige udbytte af træningen, og dels for ikke at genere træningen for andre. Kørerne må gerne holde egne pauser, men må i givet fald være indstillet på at vente lidt eller ’sidde over’ en bestemt øvelse der måtte være sat i gang når køreren kommer retur til træningen, så et træningsforløb ikke skal afbrydes for de andre kørere. Det samme gælder hvis man kommer for sent til træningen. Kørerne skal møde velforberedt – det vil bl.a. sige sikre at sikkerhedsudstyr, cykel m.m. er i orden før trænings start.

Forventninger til forældre: må meget gerne deltage og hjælpe til med træningen efter træningslederens anvisninger. Forældre kan med fordel hjælpe andre end sine egne børn, da børnene ofte bliver mere frie og lydhøre for trænernes anvisninger når far eller mor ikke står lige ved siden af.

Andre forudsætninger: alle kørere skal have deres egen licens og træningen er alene for medlemmer af Københavns BMX Klub.

Tid: Mandag 18.30-20.00. Opvarmning fra 18.20-18.30.

NB: der tilbydes kun organiseret træning fra 18.30–19.30. Herefter kan kørerne enten stoppe træningen eller køre ’fri træning’ frem til kl. 20.00.

 

“Træningsholdet” - holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: Træningsholdet er for de der nyder at køre BMX en til to gange om ugen, og måske et løb en gang imellem. Det er også et godt hold for de der ønsker at køre flere løb, men som i højere grad vægter det sociale element omkring det at være til løb frem for det resultat orienterede. Samtidig er det et godt hold for de der er relativt nye i sporten, og som gerne vil have forbedret deres niveau med henblik på at køre flere eller mange løb.

Målsætning med holdet: Træningen vil være orienteret mod at ruste kørerne til at kunne køre løb, og der vil være mulighed for at forbedre de enkelte køreres teknike niveau

Træningsniveau: middel

Trænere: Gustav Rohde Stærk, Anders Therkeldsen og Boris Hernvig

Forventning til trænerne: trænerne skal hjælpe kørerne på holdet med at forbedre deres individuelle niveau, og gøre de der vil det ’løbsklare’. Det betyder at der også ind imellem tales om hvad det vil sige at være til løb, samt at der laves løbsøvelser. Det vil primært ske i grupper, hvor der under øvelserne gives individuel evaluering og vejledning.

Trænerne skal ved begyndelsen af træningen give et samlet overblik over dagens træning, så alle kørere ved hvilke elementer der skal trænes på dagen.

Forventninger til kørerne: det forventes af kørerne følger trænernes anvisninger, og er koncentreret om træningen. Dels for at få det bedst mulige udbytte af træningen, og dels for ikke at genere træningen for andre. Kørerne må gerne holde egne pauser, men må i givet fald være indstillet på at vente lidt eller ’sidde over’ en bestemt øvelse der måtte være sat i gang når køreren kommer retur til træningen, så et træningsforløb ikke skal afbrydes for de andre kørere. Det samme gælder hvis man kommer for sent til træningen. Kørerne skal møde velforberedt – det vil bl.a. sige sikre at sikkerhedsudstyr, cykel m.m. er i orden før trænings start.

Forventninger til forældre: forældre deltager ikke i træningen. Dog vil trænerne ind imellem have brug for træningsassistenter, og her kan forældre hjælpe til efter trænerens anvisninger. 

Andre forudsætninger: alle kørere skal have deres egen licens og træningen er alene for medlemmer af Københavns BMX Klub. Der kan ikke lejes cykler til dette hold.

Tid: Tirsdag 17.30-18.40 og torsdag 17.30-18.40. Opvarmning begge dage fra 17.20.

”Løbsholdet” - holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: holdet er for de der er mere erfarne og som gerne regelmæssigt vil køre løb. Der lægges derfor vægt på en mere målrettet og resultat orienteret træning. Træningsniveauet vil være højt og intensivt i den periode der trænes. Pauser planlægges derfor af træneren, for at sikre bedst mulig restituering mellem øvelserne samt for at holde fokus for alle mens der køres og øves.

Målsætning med holdet: at øge de enkeltes tekniske niveau med henblik på at kunne opnå bedre resultater ved løb.

Træningsniveau: hård

Trænere: Kristian Holmgaard og Anton Klarskov 

Forventning til trænerne: trænerne skal hjælpe de enkelte kørere med at forbedre deres tekniske niveau, og løbsteknik. Det inkluderer også samtaler omkring mental indstilling til det at køre løb – herunder også hvordan man når sine mål, men også hvordan man håndterer de situationer hvor man ikke når dem i det tempo man havde forstillet sig eller håbet på.

Trænerne skal ved begyndelsen af træningen give et samlet overblik over dagens træning, så alle kørere ved hvilke elementer der skal trænes på dagen.

Forventninger til kørerne: på dette hold er det vigtigt at der er stor fokus på de enkelte øvelser, og at der er en høj intensitet omkring træningen. Det forventes derfor at kørerne følger det program træneren lægger for træningsperioden, og at kørerne derfor ikke holder individuelle pauser i træningsperioden. Kørerne skal deltage aktivt i træningen, yde sit bedste og møde velforberedt – det vil bl.a. sige sikre at sikkerhedsudstyr, cykel m.m. er i orden før trænings start. 

Forventninger til forældre: forældre deltager ikke i træningen. Dog vil trænerne ind imellem have brug for træningsassistenter, og her kan forældre hjælpe til efter trænerens anvisninger. 

Andre forudsætninger: alle kørere skal have deres egen licens. Træningen er primært for medlemmer af Københavns BMX Klub, men medlemmer fra andre klubber er også velkomne, da det kan være inspirerende at køre mod nye kørere. Det forudsættes dog, at kørere fra andre klubber respekterer de samme Forventninger til kørerne der stilles til medlemmerne af Københavns BMX Klub. Det er derfor op til trænerne at bestemme om kørere der gæster banen kan køre med eller ej.

Der kan ikke lejes cykler til dette hold.

Tid: Tirsdag 18.45-20.00 og torsdag 18.45-20.00. Opvarmning begge dage fra 18.40.

”SX Træning” – holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: holdet er for de meget erfarne kørere, der har ambitioner om at blive internationale junior- og elitekørere. Der lægges vægt på målrettet træning af supercross. Der køres kun starter fra 8 meter rampe, og der trænes samtidig på ”pro sektion” for drengene. Træningsniveauet vil være højt og intensivt i træningstiden. Pauser planlægges af træneren, for at sikre bedst mulig restitution mellem øvelserne samt at gruppen holder fokus, mens der køres og trænes.

Målsætning af holdet: at øge den enkelte kørers færdigheder på banen med henblik på at kunne konkurrere ved Supercross-løb på international junior- og elite-niveau.

Træningsniveau: Meget hård

Trænere: Klaus Bøgh Andresen og Niklas Laustsen (skiftevis)

Forventning til trænerne: træneren skal hjælpe den enkelte kører med at forbedre sit tekniske niveau i forhold til at køre supercross. Træneren skal ved begyndelsen af træningen give et samlet overblik over dagens træning, så alle kørere ved hvilke elementer, der skal trænes på dagen.

Forventning til kørerne: det forventes, at køreren følger det program, som træneren har lagt for træningsperioden, og derved samtidig har stort fokus på de enkelte øvelser. Køreren skal deltage aktivt i træningen, yde sit bedste og møde velforberedt – det vil bl.a. sige at sikre sig at sikkerhedsudstyr, cykel m.m. er i orden før trænings start. Træneren har ansvaret for kvaliteten af træningen, og det er derfor fuldt ud trænerens anvisninger og vurderinger der gælder, og som skal følges.

Forventning til forældrene: forældre deltager ikke i træningen og bedes om ikke at stille sig på ramper og hop mens der trænes.

Hvem kan være med: alle kørere med alder 14+ kan deltage. Dette gælder også kørere, der ikke til dagligt kører for Københavns BMX Klub. Dog forudsættes det, at køreren allerede er komfortabel med at køre starter fra 8 meter rampe, og at køreren er meget øvet og erfaren. Hvis træneren vurderer, at køreren ikke har det nødvendige niveau, kan træneren afvise, at køreren deltager i træningen. Det er primært af hensyn til kørerens egen sikkerhed, men også for at sikre et optimalt højt niveau at træningen.

Hvor trænes der: som udgangspunkt trænes der på banen i København, men da Roskilde BMX også råder over en SX bane, har vi i aftalt at samarbejde med Roskilde BMX, således at banen i Ros kilde anvendes med jævne mellemrum, og mindst en gang om måneden. En træningsplan vil blive publiceret via klubbernes Facebook sider. NB: trænerne følger med når der trænes i Roskilde, eller hvis der arrangeres andre ture, således at der sikres kontinuitet i træningen.

Andre forudsætninger: alle kørere skal have deres egen licens. Træningen er for alle klubber dog er det trænerne der beslutter om de enkelte kørere har niveau til at deltage i træningen.

Tid: Onsdag 18.00-20.00

”Talent udviklingsholdet” - holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: Holdet er for der ønsker mere træning end den der tilbydes på Løbsholdet. Det betyder i særlig grad træning uden for banen, og derfor ikke alene specifik BMX træning, men også styrketræning, konditionstræning, spurttræning m.m. Alt trænings skal naturligvis foregå aldersbestemt, og klubben vil derfor løbende udvikle standart programmer der kan bruges af forskellige aldersgrupper. Den træning der foregår på Talent udviklingsholdet er i høj grad individuel, og det individuelle ansvar har særlig stor betydning på dette hold. Holdet vil løbende være støttet af såvel kørerne på Talent + samt Elite, men ikke direkte trænet. Det er derfor i høj grad op til den enkelte deltager at søge vedledning frem for at forvente at få den automatisk. 

Målsætning med holdet: målsætningen er bl.a. at træne disciplin og struktur omkring individuel træning, samt følge et målrettet træningsprogram. Med det skal køreren vise og sikre, at han/hun ønsker at lægge en ekstraordinær indsats i selvstændig træning – såvel overfor sig selv, som overfor træner, forældre m.fl. 

Træningsniveau: Meget hård. Der skal påregnes individuel træning minimum to gange om ugen. Det vil sige træning der ikke alene relaterer til træning på BMX banen.

Træner: Niklas Lausten

Forventning til træneren: Træneren skal levere et program der er tilpasser kørerens alder, samt instruere køreren i hvordan der kan gives tilbagemeldinger om træning m.m. til træneren. Træneren skal lægge en plan med forudbestemte tidspunkter, hvor der evalueres på kørerens indsats og resultater, og basseret på det evt. tilpasse træningsprogrammet.

Forventninger til kørerne: Kørerne der tilmelder dig Talentudviklingsgruppen skal tegne en kontrakt med klubben hvor de gensidige forpligtelser specificeres. Det betyder bl.a. at køreren med forudbestemte intervaller skal give tilbagemeldinger om den træning der gennemgøres på baggrund af det program der udarbejdes af træneren.

Det forventes at kørerne er meget målrettede med træningen, og indstillet på at yde en ekstraordinær stor træningsindsats. Kørerne skal selv tage initiativ til at koordinere deres træning på banen, spurter m.m. med Talent+ og Elite. Kørerne på dette hold forventes at deltage i de største nationale løb samt enkelte internationale løb.

Kørerne må påregne at skulle indkøbe særligt træningsudstyr som f.eks. træningsruller, cykelcomputer, men evt. også udstyr til styrketræning eller abonnement til motionscenter.

Det understreges at alt ovennævnte er 100% frivilligt, og at kørernes indsats og engagement vil blive brugt i forhold til senere vurdering i forbindelse med evt. interesse for at indgå i Talent+ gruppen.

Forventninger til forældre: træning på dette niveau kræver god forældre opbagning og accept for at der skal bruges rigtig meget tid på BMX, men også finasiering til udstyr, løb m.m.

Andre forudsætninger: Man skal minimum være 12 år for at kunne tilmelde sig dette hold. Ligeledes vil man have en samtale med træneren omkring holdet før man går i gang, så begge parter – herunder også kørerens forældre er enige om, at det er det rigtige hold at deltage på.

Tid: kører med ”Løbsholdet” og koordinerer derudover selvstændig træning med ”Talent +” og ”Elite”.

Hvis du vil vide mere om dette hold så kontakt venligst Ansvarlig for sportsudvalget og koordinator for talent og elite arbejdet i klubben: Nils Stærk: bmxdk@icloud.com

”Talent +”- holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: Holdet er for der ønsker endnu mere personlig og målrettet træning end den der tilbydes på ”Talent udviklingsholdet”. Samarbejdet inkluderer personlige træningsprogrammer og evalueringsskemaer, som modtages og tilbagerapporteres til træneren. Den træning der foregår på Talent+ er i høj grad individuel, og det individuelle ansvar har særlig stor betydning på dette hold. Kørerne til dette hold udtages af trænerne. Udtagelse til holdet sker før sæsonstart, og godkendes af bestyrelsen. Det samme gælder budget for holdet.

Målsætning med holdet: målsætningen med holdet er at forberede kørerne til at kunne indtræde på internationalt junior/elite niveau når den relevante alder for det opnås, samt at kvalificere kørerne til det forbundsrelateret talentudviklingsarbejde.

Træningsniveau: Meget hård. Der skal påregnes individuel træning fem-seks gange om ugen. Det vil sige træning der ikke alene relaterer til træning på BMX banen.

Trænere: Niklas Lausten er træner for de der ikke er optaget på det nationale talentprogram (TTD) og Klaus Bøgh Andresen er træner for der er optaget på det nationale talentprogram (TTD), og er dermed samtidig klubbens kontaktperson og koordinator til forbundet og den nationale træner.

Forventning til klubben:

Klubben giver hvert år køreren på dette hold tre køretrøjer, en windbreaker og en hættetrøje.

Forventninger til kørerne: Kørerne på dette hold er forpligtiget til at følge de træningsprogrammer der udarbejdes til dem inkl. udfyldelse af evaluerings skemaer min. én gang om ugen.

Kørerne på dette hold skal deltage i større nationale løb i et sådant omfang at de er kvalificeret til den samlede præmiering (jfr. DMU’s reglement). Ligeledes skal kørerne deltage i SM og DM samt min. 3 EM afdelinger (herunder den afsluttende finale for EM sæsonen).

Kørerne må påregne at skulle indkøbe særligt træningsudstyr som f.eks. træningsruller, cykelcomputer, men evt. også udstyr til styrketræning eller abonnement til motionscenter.

Kørerne skal ved alle løn og træningssamlinger på enhver BMX bane og ved alle præmieoverrækkelser eller andre sammenhænge hvor de repræsenterer klubben i sportslig sammenhæng bære min. en af de udleverede dele tøj. 

Forventninger til forældre: træning på dette niveau kræver god forældre opbagning og accept for at der skal bruges rigtig meget tid på BMX, men evt. også finasiering til udstyr, løb m.m.

Andre forudsætninger: kørerne bliver udtaget til dette hold efter en vurdering af deres indsats på Talentudviklingsholdet, evt. andre hold i andre klubber (tilflyttende medlemmer), resultater m.m.

Tid: kører med ”Løbsholdet” og koordinerer derudover selvstændig træning med ”Talentudviklingsgruppen” og ”Elite”.

Hvis du vil vide mere om dette hold så kontakt venligst Ansvarlig for sportsudvalget og koordinator for talent og elite arbejdet i klubben: Nils Stærk: bmxdk@icloud.com

 

”Elite” - holdbeskrivelse

Beskrivelse af holdet: Elite holdet er for de der har opnået internationalt elite niveau. Kørerne på dette hold vil oftest have eksterne trænerne, og have individuelle træningsprogrammer der følges. Kørerne vil også have en intens løbsaktivitet, med mange internationale løb. Udtagelse til holdet sker af sportschefen før sæsonstart, og godkendes af bestyrelsen. Det samme gælder budget for holdet.

Målsætning med holdet: målsætningen med holdet er at få så mange elite kørere tilknyttet Københavns BMX klub som muligt. Gennem et godt trænings miljø og fællesskab, og med de god faciliteter og sparingspartnere der er i Københavns BMX Klub er der mulighed for at skabe et unikt elite miljø i klubben. Det vil være med til at skaffe resultater og deraf meget opmærksomhed til klubben, men også være til stor inspiration for mange andre af kørerne i klubben.

Træningsniveau: Meget hård og individuel træning stort set alle ugens dage og hele året rundt.

Trænere/holdledere: der er ingen decideret træner, men deltagerne på dette hold refererer til klubbens sportschef

Forventning til klubben: det forventes at klubben hjælper til med til at sikre den del af den økonomiske platform for kørerne der skal til for at holde et internationalt elitemiljø. Det betyder ikke at klubben er 100% ansvarlig for at skaffe fuld finansiering, men bl.a. gennem samarbejdet med Team Copenhagen kan der ansøges om et godt tilskud. Ligeledes skabes der en relation til kørerne fra elite holdet, således at deres erfaringer m.m. bruges i træningen af klubbens øvrige kørere. Den del honoreres også økonomisk.

Klubben giver hvert år køreren på dette hold tre køretrøjer, en windbreaker og en hættetrøje. Som udgangspunkt forventes det at kørerne har klubbens tøj på ved alle træninger på enhver BMX bane og ved alle præmieoverrækkelser eller andre sammenhænge hvor de repræsenterer klubben i sportslig sammenhæng. Dette kan undtages i individuelle aftaler hvor andre og større sponsorer for køreren ikke er i overensstemmelse med denne forventning, og i det tilfælde hvor køreren optræder i landshold sammenhæng, og derfor skal køre i nationaltrøje. I den sammenhæng trykkes klubbens logo på kørerens nationaltrøje på lige fod med øvrige sponsorer.

Forventninger til kørerne: Kørerne på dette hold skal være meget resultat orienterede. I samarbejde med sportschefen opstilles hvert år en konkret målsætning for den kommende sæson – dels i forhold til forventede aktiviteter, resultater og ydelser overfor klubben.

Kørerne skal være særligt opmærksomme på at de er rollemodeller for de øvrige medlemmer af klubben, og de forventes derfor at være til rådighed for de forskellige trænings hold, så de kan blive spurgt til råds og have dialog med klubbens medlemmer. Ligeledes forventes det at kørerne deltager aktivt som trænere på specifikke hold (f.eks. løbsholdet) og deltager som ’mentorer’ for kørerne på Talentudviklingsholdet og Talent+. 

Forventninger til forældre: Kørerne på dette hold er så store at der ikke længere er konkrete forventninger til forældrene. Ansvaret for deltagelse på dette hold er 100% hos kørerne selv.

Tid: kører med ”Løbsholdet” (når samme ikke er ansvarlig for træningen)og koordinerer derudover selvstændig træning med ”Talentudviklingsgruppen” og ”Talent+”.

 

 

 

 

“BMX er en intens sprint-sport, hvor det kort fortalt går ud på at komme først gennem en kort bane, der indeholder spring og forhindringer.”
Nyheder


Vores Sponsorer